Algemene voorwaarden

Reservatie – annulatie:

1. Een reservatieaanvraag gebeurt in eerste instantie via telefonisch contact of via e-mail. De pensionhouder raadpleegt de planning en kijkt naar de mogelijkheden. Indien de mogelijkheid bestaat om de hond op te vangen, stuurt de pensionhouder de verblijfsfiche naar de klant via e-mail.

2. Pas als deze verblijfsfiche ingevuld wordt terugbezorgd aan de pensionhouder (post of e-mail) en na bevestiging van ontvangst door de pensionhouder, is de reservatie definitief. Om dubbele boekingen of verwarring tussen een informatie-aanvraag en een reservatie tegen te gaan, wordt deze manier van werken gehandhaafd.

3. Bij de reservatie wordt gevraagd een zo precies mogelijk tijdstip aan te geven waarop de honden gebracht en opgehaald worden. We proberen de klant de mogelijkheid te geven om elke dag zijn hond te kunnen brengen en ophalen. Omdat de pensionhouder elke dag met de honden gaat wandelen, is het nodig om de dagplanning nauwkeurig te kunnen afstemmen op klanten die langskomen. Bij wijzigingen wordt de pensionhouder zo snel mogelijk verwittigd.

4. Annulatie van een verblijf na een definitieve reservatie kan ten gevolge van overmacht en/of medische redenen volledig kosteloos en in overleg met de pensionhouder. Een annulatie van een verblijf tot 1 maand vóór de datum van de voorziene reservatie, is volledig kosteloos. Er worden aan de klant geen kosten aangerekend. Een annulatie van een verblijf tot 2 weken vóór de datum van de voorziene reservatie gaat gepaard met het aanrekenen van 50% van de voorziene verblijfskosten. Een annulatie binnen de laatste 2 weken vóór de datum van de voorziene reservatie gaat gepaard met het aanrekenen van 75% van de voorziene verblijfskosten. Indien de klant niet annuleert en toch geen hond(en) binnenbrengt op de voorziene reservatiedatum, dan worden de volledige verblijfskosten aangerekend aan de klant.

De volgende stap, namelijk de opstart van een kwaliteitsvol hondenpension, was een logische stap. Dag in dag uit werken met honden en het werken met vele hondenbaasjes maakte het duidelijk wat men wil voor zijn viervoeter als ze een opvang nodig hebben. We trachten er alles aan te doen de honden zo goed mogelijk te huisvesten waar persoonlijke aandacht, hygiëne en het beantwoorden van individuele noden voorop staan!Vaccinaties - gezondheid:

1. Er wordt aangeraden een preventieve vaccinatiestatus te kunnen aantonen a.d.h.v. het vaccinatieboekje voor onder meer volgende ziekten; Ziekte van Carré, Parvovirose, besmettelijke Hepatitis en Kennelhoest. Honden die uit het buitenland komen, moeten ook gevaccineerd zijn tegen Hondsdolheid. De vaccinaties dienen 21 dagen vóór het verblijf van de hond toegediend te worden.

2. Preventie: Het huisdier dient een behandeling tegen vlooien en teken gekregen te hebben. Daarnaast dient het huisdier ook behandeld te zijn met een ontwormingsmiddel.

3. De eigenaar dient de medische zorg van het huisdier te melden bij het binnenbrengen van de hond. Indien er een specifiek medicatieschema moet aangehouden worden, moet dit duidelijk overgedragen worden aan de pensionhouder.

4. De pensionhouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ziekte of overlijden van het huisdier. Indien bewezen wordt dat de hond ziek of overleden is ten gevolge van nalatigheid van de pensionhouder, draagt de pensionhouder alle kosten. De pensionhouder verplicht zich ertoe alle hygiënische stappen te ondernemen om netheid te garanderen. Hieronder valt ook het ontsmetten van gebruikt materiaal, kennels en dergelijke.

5. De pensionhouder houdt zich dan ook het recht voor om bij medische problemen de dierenarts te raadplegen en dit voor rekening van de eigenaar van het huisdier. In samenspraak met de dierenarts kan ervoor gekozen worden om een behandeling op te starten. Het pension is vrij om al dan niet de eigenaar te verwittigen. Indien de kosten van de behandeling hoog kunnen oplopen of indien er een behandeling voor een langere periode dient opgestart te worden, neemt het pension contact op met de eigenaar voor overleg. Dit kan ook met de alternatieve contactpersoon indien de eigenaar niet bereikbaar blijkt te zijn.

6. Teefjes die loops zijn kunnen niet opgevangen worden door Reth Dogs, zelfs niet bij een gescheiden huisvesting met de andere honden. Deze maatregel wordt vooral opgesteld om de rust in het pension te kunnen bewaren. Teefjes waarvan het risico groot is dat ze de periode van het verblijf zouden kunnen loops worden (voorspelbaarheid van de loopsheid), vragen best advies aan hun dierenarts.Gedrag:

1. De eigenaar begrijpt dat het van belang is dat de hond sociaal is naar veemden. Aangezien de pensionhouder door de hond aanzien kan worden als een vreemde, is het van groot belang dat de hond sociaal aanvaardbaar gedrag naar hem toe vertoont. Honden die deze eigenschap niet hebben, kunnen ten gevolge hiervan, onvoldoende verzorgd worden. Dit omdat het pension persoonlijke aandacht als prioriteit stelt.

2. De eigenaar verbindt zich ertoe alle specifieke kenmerken van het huisdier duidelijk op de verblijfsfiche te vermelden, zoals bv. wegloper, uitbreker, extreem angstig gedrag, bijter, enz. Bij gedrag dat een probleem kan vormen voor de pensionhouder of voor anderen (bv. agressie, angstbijter), kan er beslist worden om het dier te weigeren of de eigenaar te vragen zijn dier te laten ophalen.

3. De klant kan de pensionhouder verzekeren dat zijn/haar hond(en) zich laten aanlijnen door vreemden en dat dit in geen geval een probleem zal vormen (angst/agressie bij manipulatie).

4. Om een vlotte werking te kunnen garanderen en alle honden in een rustige omgeving te kunnen opvangen, worden geen honden aanvaard die overmatig reactief zijn naar andere vreemde honden of onophoudelijk blaffen. Honden die overmatig blaffen verstoren de rust voor alle andere honden waardoor onze werking en kwaliteit van de opvang onmogelijk kan gehandhaafd worden.Betaling:

1. Er wordt geen voorschot gevraagd voor een verblijf. De ingevulde verblijfsfiche is bindend als reservatie. Annulatie en de regeling hieromtrent vindt u onder hoofdstuk “Reservatie-Annulatie”.

2. De eigenaar dient het volledig vergoede bedrag contant te betalen bij het binnenbrengen van het huisdier. Voor de vergoeding worden de dag van aankomst en de dag van vertrek mee aangerekend. Wanneer het huisdier vroeger wordt afgehaald dan de afgesproken dag, worden de gereserveerde dagen mee aangerekend. De kostprijs bedraagt € 25 per dag. Dit bedrag omvat alle diensten alsook de btw. De diensten zijn onder andere de voeding, meerdere uitlaten op de loopweide, wandeling, voedselverrijking en de goede zorgen op gebied van gedrag en gezondheid. Indien meerdere huisdieren van eenzelfde eigenaar in eenzelfde kennel worden gehuisvest, dan wordt er voor het extra huisdier een korting gegeven.Openingsuren:

1. Het brengen en afhalen van het huisdier gebeurt in samenspraak met de pensionhouder, zodoende de rust in het pension te bewaren. Het bezichtigen van het pension kan steeds na overleg met de pensionhouder, zodoende de rust in het pension te bewaren. Bij niet of te laat afhalen van het huisdier worden alle dagen, die de vastgelegde afhaaldatum overschrijden, dubbel aangerekend tot de 10e dag. Nadien wordt het huisdier, in samenspraak met politie, overgedragen aan asielopvang.

2. Het pension is enkel geopend tijdens de officiële schoolvakanties. Daarbuiten zullen/kunnen er geen honden opgevangen worden.

3. De openingsuren zijn (STEEDS OP AFSPRAAK):

  • Maandag : 10u30-12u en 14u-18u
  • Dinsdag: 10u30-12u en 14u-18u
  • Woensdag: 10u30-12u en 14u-16u
  • Donderdag: 10u30-12u en 14u-18u
  • Vrijdag: 10u30-12u en 14u-18u
  • Zaterdag: 10u30-12u en 14u-16u
  • Zon- en feestdagen: 10u30-12uVaria:

1. De eigenaar gaat akkoord dat er beeldmateriaal van de hond op de facebookpagina verschijnt van zijn hond.

2. Het pension neemt alle maatregelen om diefstal tegen te gaan en kan daarom niet verantwoordelijk gesteld worden bij gevallen van diefstal.

Contact

Adres

Steenweg Op Vilvoorde 311, 1745 Opwijk

telefoon

00 32 485 / 95 17 44

Ondernemingsnummer 0724.763.214